Project

Himalaya adaptatie, water en weerbaarheid (HI-AWARE)

Het consortium Himalayan Adaptation, Water and Resilience (HI-AWARE) vormt een omvangrijk project waarin onderzoek wordt verricht naar de effecten van klimaatverandering op de arme bevolking van de stroomgebieden van de Indus, Ganges en Brahmaputra in Zuid-Azië. Wageningen Environmental Research is een van de vijf kernpartners van dit project.

De regio Hindu Kush Himalayan (HKH) is een van de meest dynamische, afwisselende en complexe systemen met bergen en vloedvlaktes ter wereld. Deze regio levert waterbronnen en overige ecosysteemdiensten aan meer dan 1,3 miljard mensen stroomafwaarts en 210 miljoen bergbewoners. Sociaaleconomische veranderingen in combinatie met de effecten van klimaatverandering kunnen daarom een ingrijpende invloed hebben op de bestaansmiddelen van deze mensen.

Aanpassingsvermogen en klimaatbestendigheid verbeteren

HI-AWARE wil robuust bewijs aanleveren ter verbetering van het aanpassingsvermogen en de klimaatbestendigheid van de armste en meest kwetsbare mensen in de bergen en op de vloedvlaktes van de van de gletsjer en sneeuw afhankelijke stroomgebieden in Zuid-Azië. De stijging van temperatuur en veranderingen in de hoeveelheid en periode van de regenval en rivierstroming zullen de levens van de allerarmsten in deze gebieden ingrijpend veranderen. HI-AWARE zal hiervoor bewijs verzamelen dat zal dienen als input voor adaptatieplannen en beleidsmaatregelen voor een reeks schalen en sectoren. Deze plannen en maatregelen zullen minimaal tot 2050 van kracht blijven.

Netwerk voor kennisuitwisseling

Tijdens het vijfjarige project streeft HI-AWARE ernaar een duurzaam netwerk op te bouwen waarmee deze nieuwe kennis tussen de noordelijke en zuidelijke instanties kan worden uitgewisseld. Hester Biemans is als coördinator van het team van Wageningen Environmental Research bij dit project betrokken: “Wij willen de lokale gemeenschappen en diverse overheden helpen het hoofd te bieden aan de verwachte verandering in de beschikbaarheid van en vraag naar water", vertelt ze. "Wij leveren expertise in aanpassingsopties aan water- en landbouwsectoren. Daarnaast willen we onderzoeken hoe mensen in de steden en op het platteland beter kunnen omgaan met de toenemende hittestress. Dit zijn twee van de grootste risico's waar de regio mee te maken krijgt volgens het meest recente rapport van IPCC over effecten, adaptatie en kwetsbaarheid. Ons onderzoek vindt grotendeels plaats op 12 test- en interventielocaties en we zullen gebruikmaken van modellen om de effecten van adaptatie op een grotere ruimtelijke schaal te onderzoeken.”

Partners

Het HI-AWARE-consortium wordt geleid door het International Centre for Integrated Mountain Development (Nepal) en bestaat, naast Wageningen Environmental Research, uit het Bangladesh Centre for Advanced Studies, het Energy and Resources Institute (India) en het Climate Change, Alternate Energy and Water Resources Institute (Pakistan).

CARIAA

HI-AWARE maakt onderdeel uit van het programma Collaborative Adaptation Research Initiative in Africa and Asia (CARIAA), dat is gestart door het International Development Research Centre (IDRC) in Canada en het Department for International Development (DFID) in Groot-Brittannië. CARIAA wil met een frisse benadering meer begrip krijgen van klimaatverandering en adaptatie in enkele van de meest kwetsbare regio's van Afrika en Azië. CARIAA is georganiseerd rondom vier multiregionale consortia en concentreert zich op drie wereldwijde hotspots, namelijk semi-aride regio's in Afrika en Zuid- en Centraal-Azië, delta's in Afrika en Zuid-Azië en de stroomgebieden van de Himalaya.