Project

Hoe beïnvloeden klimaatverandering en fragmentatie samen de biodiversiteit?

Klimaatverandering en fragmentatie worden in de wetenschappelijke literatuur aangeduid als ‘dodelijke cocktail’ voor de biodiversiteit. Beide factoren afzonderlijk zijn uitgebreid onderzocht, maar over hun interactie is nog weinig bekend. Doel van dit project is inzicht krijgen in de interactie tussen klimaatverandering en fragmentatie op biodiversiteit.

Doelstelling

Klimaatverandering en fragmentatie worden in de wetenschappelijke literatuur aangeduid als ‘dodelijke cocktail’ voor de biodiversiteit, want de factoren versterken elkaar. Beide factoren afzonderlijk zijn uitgebreid onderzocht, maar over hun interactie is nog weinig bekend. Het onderzoek is geen eenvoudige zaak, omdat soorten heel verschillend reageren op klimaatverandering en fragmentatie.

Doel van dit project is inzicht krijgen in de interactie tussen klimaatverandering en fragmentatie op biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Daarbij wordt zowel op mondiaal schaalniveau gekeken als op bruikbaarheid voor Europa Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van model GLOBIO. Dit model geeft een versimpelde benadering van de werkelijkheid, maar het is het beste model om effecten van drukfactoren op biodiversiteit te voorspellen.

Bij dit project wordt samengewerkt met het ROBIN-project.

Resultaten

Resultaat in 2013 (1) twee wetenschappelijke artikelen over de beide drukfactoren apart (resultaten van onderzoek in 2011-2012), (2) een wetenschappelijk manuscript over de beide drukfactoren en hun interactie, geïllustreerd aan een toepassing van GLOBIO voor Europa.

Plan van aanpak

  • Literatuurstudie uitvoeren
  • Toepassing van model GLOBIO voor Europa, met beide drukfactoren samen en apart.
  • Verifiëren en bediscussiëren van de relaties en hun intrinsieke interactie voor Europa, en,  vanuit EU-project ROBIN, Latijns Amerika. Schrijven wetenschappelijk artikel over de case studie Europa