Project

IEA Bioenergy Task 42 schept internationale kansen voor bioraffinage

Waar liggen kansen voor bioraffinage? Wat zijn de technologische en niet-technologische obstakels? En hoe kunnen we internationaal van elkaar leren om tot succesvolle, duurzame bioraffinagesystemen te komen die ook nog eens maatschappelijk draagvlak hebben? Dat is in het kort het doel van Task 42, een werkprogramma in het Technologie Samenwerkingsprogramma Bio-energie van het International Energy Agency (IEA). Wageningen Food & Biobased Research coördineert dit programma.

Het internationale agentschap IEA zet zich in voor betrouwbare, betaalbare en schone energie in de 29 aangesloten landen. IEA Bioenergy Task 42 ziet duurzame energie als integraal onderdeel van een circulaire en biobased economie. Hierin wordt duurzaam geproduceerde biomassa via bioraffinageprocessen gebruikt voor de coproductie van bijvoorbeeld ingrediënten voor humane voeding en veevoer, en verder voor materialen, chemicaliën, brandstoffen, elektriciteit en warmte-koude.

Bioraffinage classificeren

Coördinator René van Ree van Wageningen Food & Biobased Research: ‘Task 42 is in 2007 gestart, toen bioraffinage nog in de kinderschoenen stond en weinig mensen wisten wat het precies inhield. Daarom lag de focus de eerste jaren op het opbouwen en uitwisselen van kennis. Zo is er een classificatiesysteem ontwikkeld om te verduidelijken wat bioraffinage inhoudt. Bioraffinage gaat over het ontrafelen van biomassa, maar ook over conversiesystemen, platforms en producten. Door verschillende bioraffinagesystemen op een consistente manier te beschrijven, heeft Task 42 ertoe bijgedragen dat beleidsmakers internationaal steeds meer één taal zijn gaan spreken.’

Expertsysteem bioraffinage

Het werkprogramma van Task 42 wordt steeds voor drie jaar vastgesteld. Voor de periode 2016-2018 ligt de nadruk op het identificeren van technische en niet-technische knelpunten. Denk bij dat laatste aan regelgeving, publieke perceptie en duurzaamheid van biomassa. Van Ree: ‘Door van elkaar te leren, willen we tot oplossingen te komen en marktkansen te ontwikkelen. We bouwen aan nieuwe businesscases om op duurzame wijze gebruik te kunnen maken van beschikbare biomassastromen. Bijvoorbeeld door waardevolle suikers en eiwitten uit biomassa te winnen en te onderzoeken wat we ermee kunnen voor de productie van biobased producten en bio-energie. Ook monitoren we wat er in de 29 deelnemende landen gebeurt en plaatsen we kansrijke bioraffinagetechnologieën op de gezamenlijke agenda. Tegelijkertijd ontwikkelen we een expertsysteem om de haalbaarheid van bioraffinagesystemen te toetsen. We kijken daarbij naar bedrijfseconomische, technische, sociale én duurzaamheidsaspecten.’

Onderdeel van Task 42 is ook de certificering en standaardisering van biobased producten: gekeken wordt wat er internationaal op dit terrein gebeurt. En ten slotte is communicatie en training onderdeel van het programma. Van Ree: ‘Zo organiseren we twee keer per jaar internationale bijeenkomsten die altijd in een van de deelnemende landen plaatsvinden. Daar komen we in contact met stakeholders, horen we waar zij tegenaan lopen en leggen we de basis voor nieuwe marktinitiatieven en Task-activiteiten.’

Werkzaam in brede veld van bioraffinage

Wageningen Food & Biobased Research is coordinator van IEA Bioenergy Task 42. ‘Die taak past ons’, vindt Van Ree: ‘Als onderzoeksinstituut zijn we werkzaam in het brede veld van bioraffinage. We werken aan het ontsluiten van biomassa, aan de conversie van suikers, eiwitten en andere componenten en aan de omzetting daarvan in vermarktbare producten, samen met de industrie. Dat onderscheidt ons van andere instituten die vaak op deelterreinen actief zijn. Wij overzien de gehele keten.’

IEA T42 Members
IEA T42 Members