Project

INFRAVEC - Research capacity for the implementation of genetic control of mosquitoes

Doel van dit project is om de basiskennis over muskieten te vergroten en meer inzicht te krijgen in de knelpunten op het gebied van controlemaatregelen van genetisch gemodificeerde (GM) muggen.

Zie voor meer informatie de Engelse projectpagina of ga naar de website: www.infravec.eu.