Project

INNO-Giyani - Stimuleren van agribusiness in Giyani, Zuid-Afrika

Kleine boeren in Giyani hebben groot belang bij het creëren van lokale marktkansen en het herinvesteren in capaciteitsopbouw en innovatie binnen de agribusiness. Het Public Private Partnership-project (PPP-project) Inno-Giyani streeft ernaar de Manombe Cooperative in Giyani te ontwikkelen tot een duurzaam en winstgevend instituut.

Maïsmeel vormt een van de voornaamste ingrediënten van voedsel, maar dat meel moet ruim 500 km vanuit de provincie Vrijstaat (Free State) worden vervoerd. Het lokaal produceren van hoogwaardig maïsmeel vormt daarom de basis voor de businesscase van de coöperatie.

Het Public Private Partnership

Het opzetten van een Public Private Partnership vormt een nieuwe strategie binnen ontwikkelingswerk. Omdat er eerst voldoende capaciteit moet worden opgebouwd om de agribusiness te innoveren, kan het project niet van meet af aan commercieel zijn.

Open innovatieplatform voor nieuwe kansen binnen de agribusiness

De businesscase begint met de productie van een hoogwaardig (super)maïsmeel dat door de lokale SPAR-supermarkt zal worden ingekocht. Tijdens en na het PPP-project wordt de Manombe Cooperative ondersteund door een innovatiehub bij het signaleren van nieuwe zakelijke kansen. Een open innovatieplatform biedt creatieve boeren en ondernemers uit de omgeving mogelijkheden om nieuwe nicheproducten te vinden. Het platform helpt verder met het verhogen van de consumptie van maïsmeel en het gebruik van lokaal gekweekte groenten en fruitsoorten.

Hergebruik van het oude irrigatiesysteem

Het PPP-project Inno-Giyani is bezig 800ha van het voormalige irrigatieschema in Giyani in ere te herstellen. Het gebied wordt door de coöperatie gebruikt om de basisproductie voor de molen mee te genereren.

Training en capaciteitsopbouw

Het personeel van de coöperatie krijgt maatwerk qua training en capaciteitsopbouw om operationele kwaliteit en productiekwaliteit te kunnen waarborgen. De leden kunnen bovendien extra training krijgen in de werking van agrarische systemen, innovatie binnen de agribusiness en marketing.

Revisie van de coöperatieve maïsmolen in Giyani

Door een voormalige maïsmolen in Giyani opnieuw in gebruik te nemen, krijgen kleine boeren in de omgeving de kans lokaal maïs te verkopen. Eerder waren deze kleine boeren afgesneden van een formele markt. Dankzij de modulaire opbouw van de molen kan de capaciteit worden verhoogd door de productie te vergroten. De molen zal ook onderdak bieden aan het machinepark van de coöperatie en dit machinepark onderhouden.

INNO-Giyani - Boosting agribusiness opportunities in Giyani, South Africa