Project

INNOFER - innovatieve recycling van organische afvalstoffen tot organische meststoffen

Organisch afval wordt in een groot deel van de Europese Unie nog niet apart opgehaald. Waar dit wel gebeurt, wordt het afval in de meeste gevallen gecomposteerd. Hergebruik van dit organische afval als meststof in de landbouw staat hoog op de agenda van de Europese Commissie.

In dit project worden twee processen specifiek onderzocht: compostering en pyrolyse. Biochar is een bijproduct van pyrolyse en heeft een potentiƫle toepassing in de landbouw. Het doel van dit project is dus om tot een innovatieve recycling van organische afvalstoffen tot organische meststoffen te komen.

Aanpak en tijdspad

1) Inventarisatie van reststromen en selectie welke hiervan geschikt zijn voor pyrolyse en compostering.

2) Inventarisatie van technieken voor pyrolyse en vergassing.

3) Onderzoek naar de meest geschikte combinatie van uitgangsmateriaal en pyrolysetechniek.

4) Activering van biochar door compostering of dierlijke mest en onderzoeken wat het effect hiervan is op de biochar zelf, de gewasproductie en de bodemkwaliteit

5) Alternatieve toepassingen van biochar worden onderzocht. Naast het gebruik als meststof of bodemverbeteraar kan biochar door zijn adsorberend vermogen wellicht ook gebruikt worden om geurstoffen en ammoniak uit stallucht en composteerhallen te verwijderen.

Resultaten

  • Na dit onderzoek is bekend welke organische afvalstromen geschikt zijn om organische meststoffen op te wekken. Ook zal er meer bekend zijn over de wetgeving over de toepassing van nieuwe meststoffen.
  • De meest geschikte eigenschappen van organische meststoffen en de meest geschikte technieken voor de opwerking zullen bepaald zijn.
  • Er is een opsplitsing in twee deelstromen: geschikt voor composteren en/of geschikt voor pyrolyse.
  • Technieken om biochar te activeren en alternatieve toepassingen van biochar zijn bekend.

Publicaties