Project

IPOP Customized nutrition

De voedselvoorziening voor mens en dier zal in de nabije toekomst voor een grote uitdaging staan betreffende een wereldwijd tekort aan eiwitten. Mogelijke oplossingen liggen onder andere op het gebied van alternatieve eiwitbronnen, zoals bv plantaardige eiwitten (o.a. lupine, haver etc.), algen, insecten en mogelijk bijproducten uit de bioraffinage processen.

Deze nieuwe eiwtbronnen vragen echter om nieuwe inzichten betreffende de impact op de proces- en productietechnieken, impact op bio-functionaliteit van bijvoorbeeld het darmstelsel en het immuunsysteem, en de mate van consumptie/acceptatie van de eindgebruikers.

Doelstelling

De primaire doelstellingen van het IPOP voeding op maat programma zijn:

  1. Bepalen van de impact van alternatieve eiwitbronnen in humane en dierlijke voedselproducten met focus op de interactie tussen proces- en productietechnologie en bio-functionaliteit in het darmstelsel.
  2. Vertaling en valorisatie van deze kennis naar tastbare en geaccepteerde voedselproducten in de voedingsindustrie voor mens en dier.
  3. Disseminatie van deze kennis in wetenschappelijk tijdschriften en onderdelen van het onderwijs binnen Wageningen UR

Het programma heeft zoals hierboven genoemd 3 deelgebieden die in totaal 11 AIO projecten en 1 post-doc project bevatten. De verschillende aanpakken zijn verwerkt in uitgebreide wetenschappelijk plannen van aanpak van de AIO’s. Daarnaast zijn alle projecten verbonden met industriële partners uit de feed en food sector, die naast een adviserende rol ook taken hebben in het uitvoeren van werkzaamheden in de projecten, zoals productie van eiwitten, chemische en fysiologische analyses, pilotschaal productie testen, uitvoer dierproeven, etc..

Het programma loopt van juli 2012 t/m juni 2016.

Publicaties