Project

Impact biologische boodschappenmand

Een belangrijke kennisbehoefte van Bio Nederland is om inzichtelijk te krijgen welke product-gerelateerde indicatoren een rol spelen bij het aankoopgedrag van consumenten en hoe aan de hand van deze indicatoren het biologische aanbod verder ontwikkeld kan worden om beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van een bredere groep consumenten. Indicatoren die door de biologische sector hierin als belangrijk worden gezien zijn o.a. de mate van bewerking (pure, natuurlijke en onbewerkte producten), zo min mogelijk toevoegingen (vrij van residuen, GMO, antibiotica resistente bacteriën, hulpstoffen, allergenen etc. ), goede kwaliteit (inhoudsstoffen), diervriendelijk, minimale verpakking/afvalproductie en gezondheidsparameters (bijdrage die producten kunnen leveren aan de in stand houding van een goede gezondheid van consumenten).

Van consumenten die voor hun voeding vooral biologische producten kopen is bekend dat zij meer milieubewust zijn, zich meer bekommeren om dierwelzijn en een voorkeur hebben voor minder bewerkte en gezonde producten. Echter, er zijn tot op heden weinig tot geen kwantitatieve onderzoeksgegevens beschikbaar over product-gerelateerde indicatoren zoals mate van bewerking, toevoegingen, inhoudsstoffen en andere milieu- en gezondheid-gerelateerde parameters op het niveau van de “Biologische boodschappenmand” van de eindgebruiker. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut.

Doelstelling

Het project heeft tot doel om een analyse uit te voeren van een pakket biologische en gangbare  producten aan de hand van een set geselecteerde product-gerelateerde indicatoren en te onderzoeken in welke mate die indicatoren het aankoopgedrag van consumenten beïnvloeden.

Resultaten

Het voorgestelde onderzoek verschaft de Bio sector een representatief beeld van de “Biologische en Gangbare boodschappenmand” ten aanzien van milieu- en gezondheid-gerelateerde indicatoren. Het maakt tevens inzichtelijk in welke mate deze indicatoren een rol spelen in het aankoopgedrag van consumenten. Met deze nieuwe kennis kan de Bio sector haar biologisch aanbod verder ontwikkelen om het beter aan te laten sluiten bij wensen en behoeften van een bredere (nieuwe) groep consumenten.

Publicaties