Project

Implementatie XBRL

Het ontwikkelen van een XBRL Agrotaxonomie gebaseerd op de FADN uitvraag die aan alle eisen van de Nederlandse Taxonomie Architectuur voldoet. Deze Agrotaxonomie kan de basis worden voor informatieuitwisseling van agrarische bedrijven in de hele agrosector.

Resultaten

In 2012 is de XBRL Agrotaxonomie, gebaseerd op de FADN-uitvraag,  technisch afgerond. De taxonomie voldoet aan alle eisen van de Nederlandse Taxonomie Architectuur. Helaas kon de AT niet getest en definitief gemaakt worden, doordat andere partijen (banken, softwareleveranciers, accountants) er niet klaar voor waren om de nieuwste technieken (o.a. gebruik van dimensies) toe te kunnen passen. Er zijn daardoor wel meerdere overleggen en beoordelingen geweest dan gepland om het geheel toch vlot te trekken. De ambitie is dat dat in 2013 alsnog gaat lukken, wat zou moeten leiden tot testen en definitief maken in 2013.