Project

Implementatie van een geïntegreerd waterbeheersysteem voor een klimaatslimme koffie-industrie in Colombia

Deze publiek-private samenwerking is bedoeld om de kwaliteit van de geproduceerde koffie te verbeteren, zodat de boeren een hogere prijs voor hun koffie krijgen. Tegelijkertijd krijgen de boeren hulp bij het verminderen van de vervuiling die optreedt bij het traditioneel verwerken van de koffie. Door het invoeren van waterbehandelingstechnieken wordt de kwaliteit van het restwater dat wordt geloosd in het milieu verbeterd.

Een afwisseling van een tekort aan watertoevoer en overmatige regenval leidt tot schade door droogte en tot overstromingen en aardverschuivingen. Hieruit blijkt hoe onevenwichtig de waterhuishouding er is. De strijd tegen armoede en voor een duurzame ontwikkeling in Colombia wordt erdoor belemmerd. Op het platteland heeft een onevenwichtige waterhuishouding een sterk negatief effect op de landbouwproductie. Deze onevenwichtigheid heeft niet alleen effecten op de economie, maar ook op de samenleving en het milieu. Armoede op het platteland en maatschappelijke kwetsbaarheid worden versterkt door het negatieve effect op de landbouwproductie. Het tekort aan aanbod tegenover de internationale vraag naar grondstoffenproducten neemt daardoor namelijk toe. Zo worden de plattelandsgebieden en de gehele koffieketen van producent tot consument kwetsbaarder.

Het project draagt gedurende vijf jaar bij aan de duurzaamheid, het concurrentievermogen en het welzijn van uiteindelijk meer dan 560.000 Colombiaanse koffieproducenten en de volledige gebieden waar koffie wordt verbouwd, door een verbetering van vaardigheden en landbouwsystemen voor sectoroverschrijdende samenwerking, duurzame productie en milieubescherming.

In een publiek-private samenwerking kunnen strategische partners deelnemen om een effectieve bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de projectdoelstellingen door gebruik te maken van hun individuele en gezamenlijke kennis, vaardigheden en deskundigheid.

Toepassing

Wij willen de sociale, economische en milieuomstandigheden voor de Colombiaanse koffieboeren verbeteren.

Bij een geïntegreerd waterbeheersysteem gaat het over vier belangrijke resultaten:

 • Armoedebestrijding:
  verbetering van sociale, milieu- en productieomstandigheden, waardoor de armoede afneemt en de vrede, duurzame ontwikkeling en zelfredzaamheid in de koffieregio bevorderd worden.
 • Ontwikkeling van vaardigheden:
  bevordering van samenwerking tussen sectoren, waardoor de koffieboeren beter kunnen omgaan met problemen op het gebied van klimaat en water, en zich hieraan beter kunnen aanpassen.
 • Milieubescherming:
  beter gebruik van waterbronnen en het gebruik van bosbeheer en biotechnologie om de biodiversiteit te beschermen en de stabiliteit van bodemecosystemen en waterreserves te bevorderen.
 • Opzetten van samenwerkingsverbanden:
  het stimuleren van de participatie van strategische partners en leiders uit het bedrijfsleven, het onderzoek, de wetenschap en de overheid om effectieve oplossingen te ontwikkelen voor watervraagstukken.

Lees meer (Spaanstalig)

Lees meer (Engelstalig)