Project

Implications of quality standards for diets and trade

LEI werkt aan verschillende projecten rond competing claims, klimaatverandering en voedselzekerheid, gericht op de overkoepelende vraag hoe de wereld te voeden in 2050. Gezien de toenemende zorg hoe de wereld gezond te voeden in 2050, wil LEI zijn onderzoek uitbreiden naar de vraag hoe landbouwproductie en handel samenhangen met voeding, dieet en gezondheid.

Voor landbouwproductie en handel, in samenhang met aanbod en landgebruik, zijn goede modellen aanwezig. Op het gebied van voeding, gezondheid en voedingsinterventies wil LEI haar modellen versterken. Bovendien wil de groep Internationaal Beleid van LEI haar MAGNEET-model uitbreiden om op huishoudniveau de effecten van beleidsmaatregelen en marktontwikkelingen op consumptiepatronen in ontwikkelingslanden vast te leggen.

Doel van dit project is het ontwikkelen van verbeterde concepten en het verdiepen van inzichten in de interactie tussen landbouw, gezondheid, voedselconsumptie, voedselzekerheid en handel. 

Resultaten

Resultaten van dit project zijn beleidsondersteunende modellen voor macro-economische effecten op gezondheid en voeding.

  • Gezonde voeding: Verbeterde tools voor macro-economische effecten.
  • Methodologie, analyse en meting van de effecten van handelsmaatregelen op de voedselzekerheid in ontwikkelingslanden.

Aanpak en tijdspad

In 2012 heeft de nadruk op (verdere) conceptuele ontwikkeling en dataverzameling gelegen. Daarbij werden naast het algemene evenwichtsmodel MAGNET ook econometrische (regressie)methoden, macro-economische modellen, scenario impact analyses en huishoudmodellen gebruikt.Publicaties