Project

Inactivatie van humane pathogenen

Recente uitbraken van humaan pathogenen in vers-consumeerbare groenteproducten duiden op contaminaties op kritieke punten in primaire groenteproductieketens. Controle op uitgangsmaterialen op aanwezigheid van humaan pathogenen, met name EHEC, wordt dus belangrijk.

Doelstellingen project

Het doel van dit initiatief is om basis-leggende kennis te vergaren waarmee procedures kunnen worden ontwikkeld/ verbeterd om zaadpartijen betrouwbaar te toetsen op afwezigheid van humaan pathogenen, met name EHEC.

Aanpak en tijdspad

In de aanpak van het onderzoek zullen antwoorden worden gezocht op vragen over: (i) hoe humaan pathogenen in zaad terecht kunnen komen, (ii) op welke locaties ze kunnen voorkomen in het zaad en (iii) welke meetmethoden het meest betrouwbaar zijn om ze te kunnen detecteren. Antwoorden op deze vragen zijn nodig om goede procedures te ontwikkelen om humaan pathogenen in zaden te kunnen deactiveren, d.m.v. afdoden of zodanig te verzwakken dat ze niet meer tot infectie instaat zijn.

Resultaten (beoogd)

  • 2013 levert detectiemethoden op waarmee dichtheden van humaan pathogenen onder experimentele omstandigheden kunnen worden gemeten. Tevens wordt een lijst van geschikte stammen en hun mutanten opgeleverd die worden gebruikt voor experimenten in de drie daaropvolgende jaren.
  • 2014 levert inzicht over mogelijke routes van besmetting van humaan pathogenen via de groeiende plant naar zaad.
  • 2015 levert kennis op over de mogelijkheid van bescherming van humaan pathogenen op/ in zaad tegen diverse deactivatie procedures.
  • 2016 levert kennis op over minimale dichtheden van humaan pathogenen op/ in zaad die leiden tot succesvolle besmettingen van (consumeerbare) delen van groeiende planten. Daarnaast wordt kennis opgeleverd over de locatie waar pathogenen voorkomen; op of in zaad

Verkregen kennis wordt gepresenteerd in een eindrapport. Gegevens zullen ook worden gepresenteerd in minimaal twee verschillende wetenschappelijke publicaties na overleg tussen betrokken partijen (Incotec, Koppert Cress en PRI). Gegevens komen beschikbaar op ‘kennis online’ en indien er aanleiding toe is, zullen gegevens ook worden gepresenteerd tijdens vakbijeenkomsten, symposia en in vaktijdschriften.