Project

Indicatoren Bodemkwaliteit

Dit project is opgezet om in kaart te brengen hoe de bodemkwaliteit in Nederland en in andere landen wordt gemeten.

Projectvragen zijn:
  • Welke parameters worden gebruikt?
  • Welke referentiesystemen zijn er?
  • Hoe wordt de informatie beschikbaar gesteld? 

Resultaten

De resultaten laten zien hoe de bodemkwaliteit in andere landen en regio’s wordt gemeten. Ook is in kaart gebracht welke bodemparameters in Nederland worden gebruikt.

Werkwijze

Een literatuurstudie is opgezet om relevante informatie te verzamelen. Ook zijn diverse interviews afgenomen met deskundigen als Aad Termorshuizen van BLGG, Marjolein Hanegraaf van NMI en adviseurs van DLV Plant.

Resultaten 2012

  • Verkenning indicatoren bodemkwaliteit – Intern Rapport
  • Presentatie Indicatoren, Ronde tafelgesprek met stakeholders, Wageningen, 15-11-2012