Project

Informatie verdroging natuur

Dit project vindt plaats in het kader van de Evaluatie Natuurpact 2016. De essentie is dat er nieuwe kaarten worden gemaakt van de verdrogingstoestand voor de nieuwe beheertypenkaarten met ambities.

Dit project is bedoeld om tot aanvullende informatie over de verdroging van natuur te komen gebruik makend van de nieuwe habitattype en neergeschaalde ambitie beheertype kaarten.

Publicaties