Project

Informatienet land- en tuinbouw


Nederland heeft de wettelijke verplichting gegevens aan te leveren aan de Europese Commissie rond de economische en duurzaamheidsprestaties van de Nederlandse Land- en Tuinbouw. Dit project is gericht op het verzamelen van gedetailleerde gegevens op 1500 bedrijven.

Het doel van het Bedrijven Informatienet land- en tuinbouw is het voortzetten van de gegevensverzameling op 1500 bedrijven over het boekjaar 2017 en 2018. Het informatienet bevat een breed scala aan gegevens en beslaat zowel land- en tuinbouwbedrijven als visserij- en bosbouwbedrijven.

Dit project verzamelt die informatie van 1500 bedrijven uit de primaire land- en tuinbouw. Het betreft voor ca. 1250 bedrijven (= streefaantal) behalve financiƫle gegevens ook gegevens over o.a. inkomen buiten bedrijf, verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, organische mest en energie. Voor een deel van de bedrijven (250) worden de data ingekocht via accountantskantoren en blijft de verzameling beperkt tot de financiƫle kengetallen.

Aanpak en tijdspad

Voortzetting van de aanpak van voorgaande jaren.

Verder voortzetting bestaande afspraken over oplevering per 2 verschillende opleverdata en het streven naar efficiencyverbetering en kwaliteitsverbetering. In dit project is ook opgenomen de verzameling van 50 extra bedrijven in verband met het vaststellen van de maximale pachtprijzen.

Resultaten

  • In 2017 zijn de gegevens van 1500 bedrijven tijdig aangeleverd aan de Europese Commissie.

De beoogde resultaten voor 2018 zijn:

  • Afronding dataverzameling voor ca. 1250 steekproefbedrijven (streefaantal) over boekjaar 2017. Bedrijven zijn geschikt voor gebruikt door onderzoek.

  • Aanlevering van 1500 bedrijven over boekjaar 2017 aan de Europese Commissie (via het zgn. RICA1 systeem).

  • Gedeeltelijke vastlegging van 1250 bedrijven in de MVO variant over boekjaar 2018.