Project

Innovatieklimaat en ondernemingszin

Bij het versterken van het innovatieklimaat wordt in toenemende mate uitgegaan van het gegeven dat technische innovaties zijn ingebed in en zich manifesteren in sociale innovaties. In de civil society speelt cultureel ondernemerschap een belangrijke rol en worden sociale media en crowdfunding steeds vaker ingezet als speerpunten van professionalisering. Professionalisering en de sociale inbedding van innovatie lijken elkaar te versterken in een belangrijke trend naar de ideeën-economie die behalve geld ook sociale waarden produceert. De Europese Commissie reageert op deze trend met specifiek beleid voor sociaal ondernemen (social enterprising) en voor incubation van goede ideeën.


Bij het versterken van het innovatieklimaat wordt in toenemende mate uitgegaan van het gegeven dat technische innovaties zijn ingebed in en zich manifesteren in sociale innovaties. In de civil society speelt cultureel ondernemerschap een belangrijke rol. Een belangrijke trend is die naar de ideeën-economie die behalve geld ook sociale waarden produceert. De Europese Commissie reageert op deze trend met specifiek beleid voor sociaal ondernemen (social enterprising) en voor incubation van goede ideeën. Door middel van theorievorming, netwerkanalyse en casusonderzoek zal nagegaan worden welke sociale waarden er worden geproduceerd. Dit vindt plaats door middel van benchmarking en intervisie in een netwerk van kleine ondernemers in de creatieve industrie. Er zal tevens geparticipeerd worden in een Europees consortium voor een FP7 call. De kennis zal worden toegepast in een element van actie onderzoek naar crowdfunding en incubation. Op dit actieonderzoek wordt gereflecteerd vanuit een theoretisch kadervan poststructuralisme en sociale systeemtheorie. Dit leidt tot meer zelfinzicht ten aanzien van de rol van mentaliteit, cultuur en bedrijfscultuur en nieuwe inzichten voor het doorbreken van de innovatieparadox.

Publicaties