Project

Innovatieprogramma Emissiearm Veevoer voor Herkauwers

Methaan (CH4), gevormd door spijsvertering van voer in het maagdarmkanaal van herkauwers, is een belangrijke bron van broeikasgassen in de landbouw. De hoeveelheid methaan die vrijkomt uit een koe is vooral afhankelijk van de voeropname (productieniveau) en de samenstelling van het rantsoen. Het ligt dan ook voor de hand om vooral ook in te zetten op het reduceren van CH4 door middel van voermaatregelen.

Doelstellingen project

Het doel van dit onderzoeksprogramma is het testen van de effectiviteit van voermaatregelen om de enterische CH4–vorming te reduceren, en het kwantificeren van het effect van deze maatregelen middels modelmatig onderzoek.

Aanpak en tijdspad

Het experimentele deel van het onderzoek richt zich met name op de invloed van ruwvoerkwaliteit en de aard van zetmeel in krachtvoer op de methaanemissie, en op de de interactie en persistentie van het effect van additieven op de vermeende CH4-reductie. Daarnaast wordt modelmatig onderzoek door simulatiestudies uit te voeren ter ondersteuning en evaluatie van het experimentele onderzoek, het kwantificeren van het effect van additieven op CH4-emissie, het in kaart van afwentelingen tussen CH4-emissie en overige emissies, de vertaling van uitkomsten naar monitoringsprojecten op praktijmelkveebedrijven, en het middels een user-interface beschikbaar maken van het enterisch CH4-emissie model voor melkvee dat in voorgaande decennia binnen ASG ontwikkeld is voor een berdere gebruikersgroep.

Tekst loopt door onder de video.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Resultaten (beoogd)

  • diverse praktijkpublicatie/website van experimenten
  • diverse peer-reviewed papers van experimenten
  • diverse proefschriften AIO's
  • peer-reviewed paper modelberekeningen (simulaties rondom experimenten)
  • peer-reviewed paper modellering voermaatregelen en effect additieven
  • peer-reviewed of rapportage rondom afwentelingen reductie methaanemissie
  • gebruikersinterface Tier 3 methode eventuele uitbreiding of aanpassing op basis van het modelleerwerk in dit programmma.