Project

Innovatieve dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta

Innovatieve dijkconcepten worden door het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta gezien als mogelijke maatregelen voor het optimaliseren van de huidige veiligheidsstrategie. Wageningen UR en Deltares is gevraagd kansen voor toeppassing van deze concepten te onderzoeken en de meerwaarde voor economie en ecologie ten opzichte van traditionele dijken te bepalen.

Doelstelling

Innovatieve dijkconcepten worden in deze studie gedefinieerd als nieuwe typen waterkeringen of aanpassingen van bestaande waterkeringen die veiligheid bieden tegen overstromingen, of een bijdrage hieraan leveren en tegelijkertijd ook mogelijkheden bieden voor multifunctioneel (mede)gebruik. Voorbeelden van concepten zijn onder andere het slim gebruik van zand op, tegen of voor de dijk, toepassing van biobouwers zoals schorrenplanten of riffen van oesterschelpen maar ook meer robuuste ontwerpen zoals een klimaatdijk of een dubbele dijk.
Het doel van dit project is:

  • verkennen van kansen (samen met belanghebbenden) voor toepassing van innovatieve dijkconcepten in ZWD.
  • kwalitatieve meerwaarde bepaling van innovatieve dijkconcepten in ZWD ten opzichte van een traditionele dijk.

Resultaten

De kansen voor toepassing van innovatieve dijkconcepten liggen op korte termijn vooral op locaties waar een maatschappelijke of beleidsmatige wens of ambitie bestaat en waar fysische omstandigheden (bv. aanwezigheid van voorland) geschikt zijn.

Meerwaarde van innovatieve dijkconcepten ten opzichte van traditionele dijken vertaalt zich voornamelijk in mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik (voornamelijk recreatie, zoute landbouw en aquacultuur) en andere maatschappelijke baten zoals een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en ecologische baten door ontwikkeling of behoud van waardevolle natuur en bijdragen aan de veiligheid bv. door het verminderen van golfaanval op de dijk.

Werkwijze

Belanghebbenden workshop, enquĂȘte, expert sessie.

Publicaties