Project

Innovatieve verdienconcepten: landgoederen

Landgoederen hebben grondposities op cruciale plekken in de EHS. Invoering van de nieuwe SNL-regeling leidt tot lagere beheersvergoedingen voor bos- en natuurterreinen van landgoedeigenaren. Om de kwaliteit van het beheer op niveau te kunnen houden zijn extra inkomensbronnen noodzakelijk. Er zijn voorbeelden van nieuwe succesvolle verdienmodellen op enkele landgoederen, bijvoorbeeld Marienwaerdt. Het is zaak om op meer landgoederen nieuwe verdienconcepten van de grond te krijgen die aansluiten bij de specifieke kenmerken van betreffende landgoederen. Het is een uitdaging om via samenwerking tussen pachters en landgoedeigenaar de kosten van het beheer van het landschap te financieren en de kwaliteit daarvan te behouden en mogelijk zelfs te verbeteren. Ook liggen er kansen om gezamenlijk (pachter/landgoedeigenaar) meerwaarde te creëren in het vermarkten van producten en diensten van het landgoed.

Doelstelling

Er is behoefte aan:
  1. Kennis over nieuwe verdienmodellen voor landschapsbeheer op landgoederen met pachters;
  2. Kennis over organisatiemodellen van pachters met het landgoed die nodig zijn voor deze nieuwe verdienmodellen;
  3. Kennis over procesmodellen om te komen tot nieuwe verdien- en organisatiemodellen.

De benodigde kennis is verkregen aan de hand van een concrete case: Landgoed Vilsteren. Met deze kennis kunnen pachters en landgoedeigenaren gezamenlijk werken aan nieuwe verdienmodellen voor landschapsbeheer.

Vernieuwend aan het project is de insteek om vanuit samenwerking tussen pachters en landgoedeigenaar te komen tot nieuwe verdienmodellen.

Beoogd resultaat

  • De ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen voor landschapsbeheer op een landgoed met pachters. Deze modellen zijn beschreven. Ook wordt aangegeven binnen welke bedrijfsmodellen deze verdienmodellen toepasbaar zijn. De verdienmodellen kunnen door andere landgoederen worden toegepast of dienen ter inspiratie.
  • Een vernieuwende aanpak voor de ontwikkeling van verdienmodellen op landgoederen met daarbij uitgebreidt aandacht voor de totstandkoming van deze modellen (o.a. toetsing aan bedrijfsmodellen landgoed en pachters) en de manier waarop samengewerkt wordt. Deze aanpak kan door andere landgoederen worden gebruikt.

Werkwijze

Om te komen tot een nieuw verdienmodel zijn de volgende stappen doorlopen:
  1. Beschrijving van de visie van het landgoed
  2. Ontwikkelingen, kansen en bedreigingen voor pachters
  3. Ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen
  4. Ontwikkeling van een nieuw organisatiemodel landgoed – pachters
  5. Ontwikkeling van een routekaart/procesmodel

Publicaties