Project

Input-Output tabellen

Er is behoefte aan kwantitatieve informatie over het belang van de agrarische sector en de daarmee samenhangende verwerkende en toeleverende bedrijven (agrocomplex) in de toegevoegde waarde, werkgelegenheid, energieverbruik en broeikasgasemissies van de Nederlandse economie. Tevens wordt inzicht gevraagd in het belang van de diverse topsectoren in de Nederlandse economie.

Doelstellingen project

Inzicht bieden in recente ontwikkelingen in toegevoegde waarde en werkgelegenheid in het Nederlandse Agrocomplex, gespecificeerd naar deelcomplexen. Naast het belang de diverse deelcomplexen van het Nederlandse Agrocomplex wordt ook aandacht besteedt aan het belang van de topsectoren AgroFood en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Aanpak en tijdspad

Half oktober komt het basis materiaal van het CBS beschikbaar. Dit basismateriaal wordt samengevoegd er voorzien van meer detail in de agrarische sector. Uiteindelijk wordt de agrarische input-output tabel opgesteld. Tenslotte worden de resultaten geanalyseerd, beschreven en vastgelegd in een publicatie.

Resultaten

  • Jaarlijkse publicatie: Het Nederlandse Agrocomplex
  • Gedesaggregeerde input-outputtabel die dient als basis voor diverse analyses voor specifieke sectoren, regio’s en als input voor andere modellen zoals: GTAP, DRAM en ORANGE.

Publicaties