Project

Inputoutput agrocomplex

Er is behoefte aan kwantitatieve informatie over het belang van de agrarische sector en de daarmee samenhangende verwerkende en toeleverende bedrijven (agrocomplex), de toegevoegde waarde hiervan en de werkgelegenheid.


Doelstelling project

Er is behoefte aan kwantitatieve informatie over het belang van de agrarische sector en de daarmee samenhangende verwerkende en toeleverende bedrijven (agrocomplex), de toegevoegde waarde hiervan en de werkgelegenheid.

Inzicht bieden in recente ontwikkelingen van de toegevoegde waarde van en werkgelegenheid in het Nederlandse Agrocomplex, gespecificeerd naar deelcomplexen.

Aanpak en tijdspad

CBS levert  het basismateriaal. Dit basismateriaal wordt samengevoegd en voorzien van meer detailleerde informatie over de agrarische sector. Uiteindelijk wordt de agrarische input-output tabel opgesteld. Tenslotte worden de resultaten geanalyseerd, beschreven en vastgelegd in een publicatie.

Resultaten

Jaarlijkse publicatie: Het Nederlandse Agrocomplex.

Gedesaggregeerde input-outputtabel die dient als basis voor diverse analyses voor specifieke sectoren, regio’s en als input voor andere modellen zoals: GTAP, DRAM en ORANGE.