Project

Insectensieraden

Kokerjuffers leven als larve in het water. Een deel van de familie van kokerjuffers bouwt huisjes, die de meest uiteenlopende vormen hebben en uit verschillende materialen.

Door hun natuurlijke vormen spreken deze constructies het brede publiek zeer aan. Experimenteel onderzoek heeft aangetoond dat kokerjuffers van hun huisje ontdaan kunnen worden, waarna ze een nieuw huisje bouwen. Wanneer ander materiaal wordt aangeboden, bouwen ze daarmee hun huisje.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van eenvoudige en duurzame kweektechniek waarbij door manipulatie insecten en andere ongewervelde aangezet worden om sieraden te produceren. Daarbij zijn drie stappen nodig.

 • De kokerjuffersoort in kwestie moet duurzaam op eenvoudige wijze in leven kunnen worden gehouden en gekweekt kunnen worden zodat geen dieren uit het veld behoeven te worden gebruikt.
 • De kokerjuffer moet in staat zijn om het aangeboden materiaal (zoals stukjes minerale steen, zilver of goud) te verwerken in haar huisje.
 • Omdat de kokerjuffer het aangeboden materiaal met een soort spinsel aan elkaar kit, moet het spinsel op milieuvriendelijke wijze worden geconserveerd. Dit geldt overigens ook voor gevallen waarin afbreekbaar materiaal wordt gebruikt, zoals stukjes houtsnipper en dergelijke.

Resultaten 2012

Een succesvolle methode is ontwikkeld om kokerjuffers duurzaam tot kokerbouw aan te zetten.  Bovendien is een methode ontwikkeld om de kokers vervolgens te fixeren. Verder, is een flyer gemaakt, een poster geschreven en een website gemaakt.

De sieraden zijn geïntroduceerd bij een grote publiek tijdens de feestelijke opening van het ESG-gebouw op 7 juni 2012; tijdens een expositie bij Kunst en Muziek op Zondag in Renkum op 12 augustus 2012; en tijdens Open Monumenten dag in Radio Kootwijk op 8 september 2012. Tijdens deze dagen zijn veel enthousiaste reacties gekomen en zijn een aantal sieraden verkocht.

Beoogd resultaat

Resultaten zijn:

 • Protocol met kweektechnieken om dieren duurzaam te kunnen inzetten
 • Sieraden
 • Poster en informatieboekje
 • Exposities

Werkwijze

 • Activiteiten zijn:
 • Verzamelen literatuurgegevens
 • Verzamelen informatie over samenstelling van bestaand huisje om de juiste range van deeltjesgrootte aan te kunnen bieden
 • Verzamelen informatie over milieu- en mensvriendelijke conserveringstechnieke
 • Uitvoeren pilot sieraden