Project

Integraal ontwerp duurzame algenteeltsystemen

Algen zijn een belangrijke potentiële bron van voer voor vissen en mosselen, of stoffen als voedingssupplementen, eiwitten, vetzuren, pigmenten en antioxidanten. Uitgaande van de huidige prototype algenteeltsystemen, moet er echter nog een flinke stap worden gezet om te komen tot economisch rendabele, resource zuinige en hoog productieve productie.

Er zijn twee wegen naar dat doel: 1) verbetering van de intrinsieke productiviteit van de gebruikte algen, 2) optimalisatie van de omgeving en structuur waarin de algen worden geteeld en optimalisatie van het procesmanagement van de reactor. Dit project richt zich op de laatste lijn.

Deliverables

  • Gericht op modelvorming en ontwerp van algenteeltsystemen is de beoogde output:
  • 1 scientific article
  • 1 MSc scriptie
  • 1 vakbladartikel

Publicaties