Project

Integrale diergezondheid: beheersing van leverbot

Leverbotinfecties zorgen in toenemende mate voor een knelpunt in de diergezondheid van grazende herkauwers. Dit resulteert in medicijntoediening en een substantiële productiederving. Veehouders zoeken naar alternatieven om leverbot te bestrijden al dan niet in combinatie met effectieve preventieve maatregelen.

Doelstellingen project

 • Ontwikkelen en toepassen van een instrument om leverbotbesmetting op een bedrijf in kaart te brengen en een handelingsperspectief te creëren om deze te verbeteren
 • Het ontwikkelen van een aanpak/systematiek die toepasbaar is op meerdere probleemgebieden en sectoren
 • Bevorderen van weerstand en gezondheid

Aanpak en tijdspad

Ontwikkelen van instrumen:

 • Deel 1: wat is de besmetting van de percelen?

  Theoretisch: Info over de mogelijke indicatoren waaruit de besmettingsgraad kan worden opgemaakt (land/water, …) inclusief de leverbotprognose van de GD.

  Praktisch: Hoe vaststellen besmetting van het land in aantal slakjes? (vangen/tellen). Besmetting slakjes met leverbot (vangen/douchen/shedden)

 • Deel 2: wat is de besmetting van de koppel?

  Beschrijven van de praktische waarde van mest/bloed onderzoek. Mogelijke waarde van onderzoek lever afgevoerde dieren. Welke symptomen spelen een rol (bv Salmonella). Wat is de mogelijke behandeling met daarbij randvoorwaarden (wachttijd, ..).

 • Deel 3: hoe kan de besmetting worden verlaagd of voorkomen?

  Preventieve maatregelen: beschrijven van  bestaande kennis en met HACCP tabel en mogelijke andere.

Tijdschema

 • Juli of augustus 2013: startbijeenkomst projectteam, experts en delegatie veehouders
 • Juli 2013: selectie bedrijven, selectie percelen en nulmeting slakken
 • Juli 2013: implementatie maatregel (greppelvrezen) op geselecteerde percelen
 • Juli/Augustus 2013: opzetten monitoring veehouders
 • September 2013: groepsbijeenkomst veehouders, synthese relevante kennis en ervaringen
 • September 2013: monitoring slakken
 • September – December 2013: monitoring melkveebedrijven
 • September – december 2013: verbinden van datastromen – pilot met veehandelaar
 • Oktober - december 2013: uitwerken maatregelen
 • December 2013: afronding

Resultaten (beoogd)

 • Onderzoeksrapport
 • Vakbladartikel
 • Werkbijeenkomst met veehouders en betrokken partijen