Project

Intelligent Consumer Systems - AF-12138

Veel consumenten missen de kennis om een voor hen gezonde en lekkere voedselkeuze te maken. Er is veel informatie te verkrijgen op internet en via social media, maar deze informatie is vaak te generiek en past niet bij de persoonlijke situatie van de individuele consument. In het project Intelligent Consumer Systems is het concept “gepersonaliseerde informatie voor gezond voedselkeuzegedrag” uitgewerkt.

Gepersonaliseerde informatie voor het individu

Het project heeft tot doel consumenten te helpen in het maken van een gezonde, veilige en inspirerende voedselkeuze. Dit wordt gedaan door de consument informatie te bieden die is afgestemd op de persoonlijke behoefte op het moment dat ze ernaar vraagt.

Vraagstukken

Het concept “gepersonaliseerde informatie voor gezond voedselkeuzegedrag” is uitgewerkt via een drietal vraagstukken:

  1. Hoe kunnen consumenten effectieve gepersonaliseerde informatie verkrijgen?
  2. Welke tools en applicaties met verschillende onderliggende databronnen kunnen ontwikkeld worden om deze persoonlijke informatievoorziening te realiseren?
  3. Welke business modellen kunnen bedrijven gebruiken om gepersonaliseerd advies via apps te geven aan specifieke doelgroepen?

Om deze vraagstukken te kunnen beantwoorden zijn de behoeften van de doelgroepen, allergische consumenten, vitale ouderen en mensen met een lage sociaal-economische status, in kaart gebracht. Dit is gedaan via literatuuronderzoek, consumentenonderzoek in het Restaurant van de Toekomst en consumententesten in winkels en online. Met deze input zijn prototype apps ontwikkeld: de Allergie-Checker, Recepten-Checker en Motivatie-Checker.

Allergie-Checker

Met de Allergie-Checker kunnen allergische consumenten een streepjescode van een product in de supermarkt of in een bedrijfsrestaurant scannen. De app, die de gebruiker vooraf zelf heeft ingesteld op zijn allergieën, laat meteen zien of het product voor hem of haar geschikt is.

Recepten-checker

De Recepten-Checker, ontwikkeld voor vitale ouderen (maar breder inzetbaar), laat zien of een recept past in een bepaald dieet met minder zout, energie, of verzadigd vet of met meer vezels. Recepten en ingrediënten die niet goed aansluiten bij het dieet lichten rood op. De consument kan vervolgens de recepten aanpassen. Het automatisch bepalen van een vervangend ingrediënt is ook onderzocht in het project.

Motivatie-Checker

De Motivatie-Checker kan consumenten met een lage sociaal-economische status (ook breder inzetbaar) helpen om stap voor stap een doelstelling te formuleren om eet-, drink-, of beweeggedrag te veranderen. Uit onderzoek blijkt dat de mensen gemotiveerder zijn als ze zelf een doelstelling kunnen kiezen en er een persoonlijke situatie aan kunnen koppelen.

Database met productinformatie

Voor het project werden de databases van het Voedingscentrum, Sodexo, Jumbo en PS in foodservice aan elkaar gekoppeld om zo de voedingswaarden van producten die in de winkel of het bedrijfsrestaurant te krijgen zijn ter beschikking te hebben voor de consument. De publieke beschikbaarheid van productinformatie is namelijk een aandachtspunt. De gegevens zijn sinds vorig jaar al elektronisch beschikbaar, maar meestal alleen voor de eigenaren van de data. We hebben onderzocht hoe we meer met de data kunnen doen door een gedeelde datastructuur te gebruiken. Als bijvoorbeeld de ene database pasta als product bevat zonder voedingswaarde-informatie en de andere macaroni mét de voedingswaardegegevens, dan kun je deze data koppelen en mensen zo meer informatie geven over pasta.

Het onderzoeksresultaat kan opgepakt worden door bedrijven en verder ontwikkeld voor andere doelgroepen. Het onderzoek om het advies verder te personaliseren pakt Wageningen UR op in een vervolgonderzoek (PPS project Personalised Nutrition & Health).

    Penvoerder

    Noldus Information Technology, Wageningen