Project

Intensieve aquacultuurteelt in een veranderende multi-stakeholder omgeving

De wereldbevolking blijft naar verwachting gedurende de komende decennia groeien met bijna exponentiële snelheid. De groei van wereldvoedselproductie ontwikkelt zich echter veel langzamer. In dit project bekijken onderzoekers de potentie van intensieve aquacultuur in combinatie met landbouwproductiesystemen.

Resultaten

In het tweede jaar (2012) is deze integratie prackisch bekeken. Dit draagt bij aan de fundering van een nieuw en modern agroproductie in Nederland met twee keer meer productie en twee keer minder impact. Nigeria is een van de meest productieve quacultuurlanden in de subsahara.

More information on English page