Project

Interactieve tools: mobiele toepassingen en Map Tabels

Projecten waarin vraagstukken rondom landinrichting centraal staan, zijn vaak complexe opgaven, waarbij verschillende stakeholders betrokken zijn. De informatie die zij aandragen en die een rol speelt in de besluitvorming, wordt opgenomen in een centrale repository en voor ieder toegankelijk, zichtbaar en begrijpelijk gemaakt.

Dit speelt bij ruimtelijke planning waar participatie van burgers belangrijk wordt gevonden, maar ook in vele andere projecten waarin input vanuit verschillende domeinen nodig is om tot een breed gedragen en werkbare oplossing te komen.

Doelstelling

Doel van dit project is onderzoeken of en hoe projecten met verschillende stakeholders, en naar verwachting moeizame besluitvorming, beter kunnen worden gefaciliteerd door een koppeling van participatief GIS, interactieve visualisaties voor ondersteuning van participatief modelleren en mobiele toepassingen voor e-participatie. Hiervoor is als casus gekozen voor het beheer van de ganzenproblematiek rond Schiphol.

Participatory Geographic Information Systems (PGIS) is een instrument dat vaak wordt gebruikt in participatieve ruimtelijke planvorming. Het QUICKS project is erop gericht om dit ontbrekende instrument te definiƫren, te implementeren en te testen.

Mobiele platformen bieden mogelijkheden voor nieuwe technieken als Crowd Serving en Crowd Sourcing, hetgeen de deur kan openen voor bijvoorbeeld betere burgerparticipatie.

Aanpak en tijdspad

  Dit jaar wordt de focus gelegd op mobiele e-participatie.

  1. Vervolg op de IGI Msc lecture met daaraan gekoppeld kennisuitwisseling met studenten in een korte app-in-a-day wedstrijd. Het thema van deze wedstrijd zal worden gerelateerd aan dit KB project.
  2. Samenwerking / kennisuitwisseling in het kader van het IPOP Informational Governance.
  3. Benodigde kennisontwikkeling voor bouwen van mobiele apps. Alsmede kennisontwikkeling voor het gebruik van een mobiel platform als open sensor omgeving.
  4. Usability aspecten voor mobiele e-participatie en het gebruik van interactieve visualisaties van geo-informatie daarbij.

  De kennis zal in de praktijk worden gebracht en getoetst in de vorm van een Bijen-app (casus). Hiervoor is reeds een samenwerking gestart met het Bijenhuis in Wageningen.

  Resultaten (beoogd)

  Bovenstaande zal leiden tot een of meerdere publicaties, indien mogelijk tijdens MODSIM 2013 of ter gelegenheid van een Special Issue van het Environmental Modeling & Software journal.

  Publicaties