Project

Internationale samenwerkingsverbanden GLB/WTO

Om de vraagstukken rond het Europese landbouw- en handelsbeleid op een doeltreffende en doelmatige wijze te onderzoeken is participatie in relevante internationale netwerken gewenst. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden, waaronder inschrijving op tenders van het Europese kaderprogramma EU KP 7 en deelname aan internationale wetenschappelijke fora/consortia.


Doelstelling project

Om de vraagstukken rond het Europese landbouw- en handelsbeleid op een doeltreffende en doelmatige wijze te onderzoeken is participatie in relevante internationale netwerken gewenst. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden, waaronder inschrijving op tenders van het Europese kaderprogramma EU KP 7 en deelname aan internationale wetenschappelijke fora/consortia. Directe betrokkenheid van het ministerie van Economische Zaken beleidsorganisatie is een vereiste.

Het doel is: met behulp van deelname aan internationale onderzoek en netwerken bijdragen aan de internationale beleidsagenda van het ministerie van Economische Zaken.

Aanpak en tijdspad

Mogelijke deelprojecten zijn:
  • FACEPA: modelering voor beleidsevaluatie op kostprijzen per landbouwactiviteit (KP7).
  • Factor markets: consequenties van landbouwbeleid voor werking van de grond-, arbeid- en kapitaalmarkt en effecten op agrarische structuurontwikkeling en plattelandseconomie in EU27 (KP7).
  • TAPSIM: EU-India handelsrelaties onder verschillende beleidscenarios (KP7).
  • FoodSecure: determinanten en (beleids)scenarios ter vergroting van mondiale voedselzekerheid (KP7).

 In overleg met de begeleidingscommissie worden keuzes uit bovenstaande projecten gemaakt.

Resultaten

Voor zover het lopende KP7 projecten betreft, worden de resultaten uit deze projecten afzonderlijk met het ministerie van Economische Zaken gecommuniceerd. Bijvoorbeeld in de vorm van policy briefs / samenvattingen van rapportages en seminars met beleidsmedewerkers.

Resultaten van studies worden bekend gemaakt op en verspreid via projectwebsites. Verspreiding van de resultaten vindt plaats via diverse kanalen waaronder het LEB.

Minder tastbare producten zijn de beïnvloeding van de internationale beleidsagenda.

Publicaties