Project

Junior Waardewerken

Leren van koplopers, delen van inzichten, agendavorming en reflectie op beleid.

Doelstelling project

Het vervullen van een voorbeeld-functie en voortrekkersfunctie voor beleid en praktijk

Resultaten

  • Bijeenkomsten om te komen tot zelfstandig netwerk
  • Linked-in Junior Junior Waardewerken
  • Nieuwsbrieven

Publicaties