Project

KD-2016-005 Opheffing technische maatregelen mogelijk

Met de introductie van de aanlandplicht is ook een reductie van het aantal technische maatregelen voorgesteld. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat, met name kleinere visserijbedrijven die zich willen aanpassen aan het aanlandplicht systeem worden gehinderd door huidige technische regelgeving, bijv. het voorschrift van één maaswijdte per visreis in combinatie met voorgeschreven vangstcomposities zijn een beperking en maakt het moeilijk om economisch rendabel te kunnen vissen in in een systeem waar de aanlandplicht geldt.  

In verschillende studies naar volledig gedocumenteerde visserijen, Fully Documented Fisheries (FDF), is aangetoond dat cameras aan boord doeltreffend zijn in het monitoren van vangsten onder de aanlandplicht. Directe controle door volledige registratie van vangsten en visserijactiviteit door computersystemen met cameras zou meer flexibiliteit kunnen bieden binnen de huidige technische regelgeving. Het opheffen van bepaalde technische maatregelen, biedt vissers mogelijkheden zich beter te kunnen aanpassen aan het aanlandplichtsysteem d.m.v. het doorvoeren van technische aanpassingen die door de huidige regelgeving niet mogelijk zijn. Analyse van data, verzameld in FDF projecten, in combinatie met expertise inbreng van bestaande DLO kennis (opgedaan in FDF projecten) is nodig om de mogelijkheden van een dergelijke beleidswijziging te beoordelen. 

Publicaties