Project

Kansen eco-efficiënte veehouderijsystemen naar opkomende markten

Een aantal landen in de wereld is economisch en demografisch sterk aan het groeien. Voorbeelden hiervan zijn Brazilië, Rusland, India, China, Mexico, Argentinië, Indonesië en Turkije. In een land met een groeiende bevolking en meer welvaart is vraag naar een rijker dieet met meer dierlijke eiwitten. Dit kan een flinke aanslag op het milieu en het klimaat hebben, daarom is het van belang dat hier op een duurzame manier mee om wordt gegaan.

Nederland beschikt al over veel kennis op het gebied van duurzame veehouderij. Het doel van dit project is dan ook om de Nederlandse investerings- en exportkansen van eco-efficiënte veehouderijsystemen naar opkomende landen in kaart te brengen.

Aanpak en tijdspad

Als eerste wordt een inventarisatie gemaakt van de trend in vraag en aanbod naar dierlijke eiwitten in de opkomende landen. Vervolgens zal er een keuze gemaakt worden voor een aantal sector/product – land combinaties en geïnventariseerd worden welke duurzame systemen toepasbaar zijn per combinatie sector/land. Daarna zullen de marktkansen en –knelpunten benoemd worden en zal de verbetering van de duurzaamheid bij toepassing van deze systemen gekwantificeerd worden. Tot slot zal een rapportage opgesteld worden met direct toepasbare conclusies en aanbevelingen voor de verschillende doelgroepen.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek zullen worden beschreven in een LEI rapport. In dit rapport staan direct toepasbare conclusies en aanbevelingen voor het Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie, Nederlandse kennis- en innovatie instellingen en het Nederlandse bedrijfsleven.