Project

Kansen voor ruigere natuur in uw gemeente

Ruigere natuur wordt binnen of dichtbij de bebouwde kom steeds populairder. Over de voor- en nadelen (de effecten) is echter nog niet veel bekend. Wageningen Environmental Research (Alterra) wil op zoek naar antwoorden.

Burgers vinden hun leefomgeving steeds belangrijker en gaan groen in hun directe omgeving steeds intensiever en gevarieerder gebruiken. Een trend is dat die natuur best wat ruiger mag, ook in de stad.  Naast strak ontworpen stadsparken met maaigazon, bomen en borders, is er toenemende behoefte aan natuur die minder aangeharkt en ingericht is. Het biedt volwassenen en kinderen veel meer uitdaging en beleving bij het bewegen en spelen in het groen. En niet alleen mensen, maar ook dieren zijn gebaat bij ruigere natuur. Over ruigere natuur zijn echter nog veel vragen, zoals :

  • Hoe ziet ruigere natuur in de stad eruit?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van ruigere natuur?
  • Wat zijn de mogelijkheden van ruigere natuur voor bewegen en spelen?
  • Wat zijn goede voorbeelden van ruigere natuur?
  • Wat zijn de kosten van ruigere natuur?

Meedoen?

Wageningen Environmental Research wil graag meer te weten komen over ruigere natuur in gemeenten. We zijn op zoek naar gemeenten die willen meedenken welke vragen er m.b.t. ruige natuur relevant zijn teneinde tot een onderzoeksvoorstel te komen.

Kosten:

Geen kosten.