Project

Kennisbasis Bomen en Struiken

Het Centrum Genetische Bronnen Nederland (CGN) ondersteunt Staatsbosbeheer (SBB) in de opbouw en beheer van een genenbank collectie van inheemse bomen en struiken. Dit werk wordt uitgevoerd door de Cluster Forest Genetic Resources (FGR) van het CGN.

De adviezen van CGN aan SBB hebben betrekking op prioritering in opname van nieuw materiaal, onderhoud, rationalisatie en uitbreiding van de collectie. Bij SBB is met name behoefte aan kennis over en inzicht in een goede identificatie en beschrijving van het opgenomen materiaal om te komen tot een optimale samenstelling van de collectie. Een betere kennis over de samenstelling van de collectie stimuleert de uitgifte en gebruik van het genenmateriaal bij vermeerderaars en eindgebruikers.

De doelstelling van dit project is het inzetten van nieuwe merkertechnologie├źn ter ondersteuning van het ex situ en in situ beheer van onze inheemse boomsoorten en betreft:

  • Het invoeren van technologische vernieuwingen binnen het bestaande moleculair merkeronderzoek aan gekarakteriseerde collecties
  • Methodiekontwikkeling en toepasbaar maken van merkertechnologie bij nog niet eerder onderzochte boomsoorten.

Aanpak en tijdspad

2010

  • Literaturrstudie

2011

  • methodiekontwikkeling
  • toepasbaar maken merkertechnologie bij Linde

Resultaten

Het Ministerie van EL&I, vermeerderaars en eindgebruikers van genenbankcollecties, beheerders van natuurbeschermings organisaties, beplantingsadviseurs en de keuringsdienst Naktuinbouw zijn belangrijke gebruikers. (Eind)gebruikers hebben toegang tot genetisch uitgangsmateriaal voor nieuwe aanplant  via de genenbank, of via de Rassenlijst Bomen. Dit project vergaart kennis over de genetische diversiteit in dit uitgangsmateriaal en ontwikkelt strategie├źn voor behoud en duurzaam gebruik van de genetisch diversiteit

Resultaten en Producten 2016

-      Bij enkele Prunus avium accessies zijn aanvullende lab analyses uitgevoerd om de S-allel variatie te bepalen.

-      Er is gewerkt aan een verbeterd determinatieprotocol voor identificatie van Crataegus (meidoorn) soorten en hun hybriden.

- Bijdrage aan de EU Cost Actie project Map FGR.