Project

Kennisinfrastructuur en sectoragenda

Goed tussen de oren krijgen bij de belangrijkste bestuurders van Multifunctionele Landbouw sector van een samenhangende visie op toekomst van Multifunctionele Landbouw sector.

Doelstellingen project

Opstellen ambitieagenda’s voor de verschillende MFL sectoren. Incl kennis & innovatieagenda.

Resultaten

  • Rapport