Project

Kenniskring Visserij

De visserijsector wil verduurzamen en een beter economisch perspectief hebben voor de toekomst. Binnen het project Kenniskring Visserij gingen vissers in samenwerking met Wageningen Economic Research en Wageningen Marine Research op zoek naar alternatieven om tegen een lagere kostprijs betere visproducten te leveren op een manier die rekening houdt met de eisen vanuit de maatschappij.

Visserijkenniskringen zijn (studie)groepen van vissers die zelf uitdagingen, vragen of problemen hebben geformuleerd en die samen met onderzoek en andere organisaties naar oplossingen willen zoeken.

De kenniskringen binnen de kenniskring Visserij hebben het volgende opgeleverd.

Bootcamp de nieuwe visserij

De Nieuwe Visserij is een (tijdelijke) kenniskring van vissers uit verschillende geledingen die bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen en die dit als voorbeeld zien voor de sector.

Platvis

Binnenlandse visserij

Staandwantvisserij op tong

De deelnemers aan de Kenniskring willen een duurzame Staandwantvisserij uit kunnen oefenen op tong. Zij willen dit certificeren met een MSC-label.

Kleinschalige kust- en zeevisserij

Het doel van de Kenniskring is kennisuitwisseling en –ontwikkeling over de visserij en haar doelsoorten (zeebaars, harder en kabeljauw). De nieuwe kennis zal leiden tot een duurzamere visserij en tot een beter beheer van de kleinschalige kust- en zeevisserij.

Flyshoot

Garnaal regionaal

Er leven in de garnalenvisserij veel vragen op het terrein van economie en ecologie.

Langoustines

Oesterkweek

Zeewier

De kenniskring zeewier bestaat uit een groep (kleinschalige) zeewierkwekers.