Project

Kenniskringen 2012

Het doel van het project is het ontwikkelen en verspreiden van kennis over duurzamere visserijtechnieken en/of werkwijzen in een samenwerkingsverband van praktijk, kennisinstellingen en andere betrokkenen zoals bedrijfslevenpartijen, ngo’s, overheden, onderwijs enz..

Van, voor en door vissers: vissers werken samen om hun visserij te verduurzamen. Zij werken aan het verminderen van ecologische impact, het verminderen van hun kosten en het vermeerderen van hun opbrengsten. Dit doen de vissers onder begeleiding van IMARES en LEI.

Het doel van het project is het ontwikkelen en verspreiden van kennis over duurzamere visserijtechnieken en/of werkwijzen in een samenwerkingsverband van praktijk, kennisinstellingen en andere betrokkenen zoals bedrijfslevenpartijen, ngo’s, overheden, onderwijs enz.. De kenniskringen trachten de toepassing van nieuwe technologieën verbinden met bestaande, aangepaste of nieuw te ontwikkelen bedrijfsstrategieën en bedrijfsmodellen. Ook onderzoeken ze op welke wijze (technologische/proces) innovaties kunnen worden verbonden met verdergaande ketendoelstellingen en maatschappelijke transitieopgaven. De kenniskringen spelen in dit opzicht een actieve rol in het realiseren van een meer duurzame visserij.

Daarnaast is ook het procesdoel van belang: het leren over hoe met samenwerking in de sector en anderen gekomen kan worden tot kenniscreatie en verduurzaming van de sector.

Publicaties