Project

Kennissysteem weidevogels

Omdat de verantwoordelijkheid voor het beheer van weidevogels verschuift van het Rijk naar de provincies moet het gebruikte kennissysteem (BoM) overgedragen worden.

Doelstelling

Nederland is belangrijk voor weidevogels en zet daarvoor relatief veel beheergeld in. Voor een doelmatige besteding van beheergeld is een webbased, online kennissysteem ontwikkeld (Beheer-op-Maat, BoM). Recentelijk is de verantwoordelijkheid voor weidevogelbeheer verschoven van Rijk naar provincies. Daar hoort bij dat BoM door de provincies kan worden overgenomen.

Om dat te bevorderen is een aantal activiteiten in de communicatieve sfeer wenselijk, zoals presentaties in relevante gremia en het schrijven van een artikel waarin de betekenis van BoM wordt beschreven. Wat betreft de applicaties zijn een goed functionerende helpfunctie en een handleiding nodig. In dit project is aandacht voor communicatie naar de doelgroep en technische afronding. Ingezet wordt op de volgende onderdelen

  •     Het verzorgen van een aantal presentaties;
  •     Het schrijven van een toegankelijk artikel;
  •     Het uitwerken van een helpfunctie;
  •     Technisch onderhoud, oplossen onvolkomenheden.

Beoogd resultaat

Er zijn verschillende presentaties verzorgd over BoM en de reacties zijn overwegend positief. Vooral in het certificeringsproces van collectieven van weidevogelbeheer lijkt BoM een interessante rol te kunnen gaan spelen. De kwaliteit van de beheermozaïeken, zoals die door de collectieven worden gepland en gerealiseerd, kan met BoM eenvoudig en eenduidig inzichtelijk worden gemaakt.
Beheer op Maat maakt gebruik van de kennis zoals die kan worden afgeleid van de beschikbare literatuur, dat betekent dat van tijd tot tijd een en ander moet worden geupdated.
Een kennissysteem als Beheer-op-Maat behoeft onderhoud: vanwege voortdurende ontwikkeling in de ICT-omgeving en vanwege steeds evoluerende gebruikerswensen.

Werkwijze

werkwijze

  •     In overleg met EL&I een aantal bijeenkomsten programmeren waarin presentaties worden verzorgd.
  •     Artikel gericht op algemeen publiek (niet wetenschappelijk) schrijven.
  •     Helpfunctie & handleiding voor BoM gereed.
  •     Technisch onderhoud BoM door het jaar heen.

Publicaties