Project

Keten-Burger-Beleving

Het project heeft tot doel te komen tot een opzet van een PPS programma op het gebied van sociaal economische aspecten van de biobased economy.

Doelstellingen project

De Kern zijn bijeenkomsten met bedrijven en onderzoekers waarin onderzoeken worden gedefinieerd en gepresenteerd. De verkenningen dienen als startpunt voor opzetten van grotere projecten met input en gefinancierd door bedrijven. 

Resultaten

Wat is er gerealiseerd:

  • Onderzoeksthema’s zijn beschreven
  • Bedrijven zijn geïdentificeerd (en eerste bedrijven benaderd)
  • Wageningen UR Sciences groups zijn gecommitteerd
  • Opzet samenwerking is gedefinieerd (contractform moet verder worden uitgewerkt) 
  • Voorzitter gecommiteerd
  • Kick-off in 2013 verwacht…