Project

Kleurringen Grote Sterns Texel 2014

Vrijwilligers van Wageningen Marine Research, SOVON, NIOZ en Natuurmonumenten hebben vanaf juni 2014 jaarlijks Grote Sterns gekleurringd op Texel. De afgelopen 10 jaar hebben Grote Sterns ieder jaar op Texel gebroed, in steeds grotere aantallen. Dit jaar zitten alle vogels op Utopia en niet meer op Griend. Ringonderzoek heeft laten zien dat vogels van Zeeland tot Schotland op Texel neerstrijken en de vraag is dan ook of Texel naast een import-eiland onderhand ook een exportgebied voor Grote Sterns aan het worden is.

Vogels ringen op Utopia

Omdat Grote Sterns zo makkelijk wisselen van kolonie is het belangrijk om ook in nieuwe kolonies te gaan kleurringen om deze vogels te volgen. In 2014 zijn daarom een aantal kuikens gekleurringd, zowel op Texel als op Ameland. In Utopia werd met een flinke ploeg mensen een van de broedeilandjes van alle kanten benaderd, waardoor de kuikens naar het midden van het eiland liepen en niet te water gingen in een poging om te vluchten. Hier konden de vogels simpelweg worden opgeraapt en in kratjes naar een provisorisch ringstation gebracht, op veilige afstand van de kolonie. In de kolonie keerde de rust onmiddellijk weer, alsof er niets was gebeurd. Nadat de vogels waren gemeten, gewogen en van een unieke kleurring voorzien, gingen ze per krat weer terug naar de kolonie, waar ze werden vrijgelaten op de plek waar ze waren opgeraapt. En nu maar wachten op de eerste aflezingen! De kleurringen zijn helder wit, met zwarte inscriptie: T00 tot T99. 

Kleurringen van veraf te zien

Dit ringonderzoek gaat met kleurringen: doordat er op de ringen slechts een letter en cijfers staan, zijn ze van afstand met een goede telescoop af te lezen, waardoor vogels tijdens hun leven kunnen worden gevolgd. Bij een klassieke stalen ring is dat maar twee keer: bij het ringen en wanneer de vogel dood wordt gevonden. Kleurringen werden tot nu toe niet vaak gebruikt omdat ringonderzoek als een mogelijke verstoring van de kolonies werd gezien. Recent zijn echter goede ervaringen opgedaan in zuidwest Nederland: niet alleen trekken de vogels zich hoegenaamd niets aan van het ringen, dit onderzoek heeft ook een schat aan nieuwe informatie opgeleverd. Zo werden jonge vogels binnen een week na het ringen op Goeree op Texel afgelezen! Misschien kwamen ze inspiratie opdoen voor als ze later zelf gaan broeden en zien we ze straks als broedvogel hier terug, nog steeds met hun kleurring.

Grote Sterns op Texel

De afgelopen 10 jaar hebben Grote Sterns zich op Texel steeds verder naar het noorden verplaatst: eerst werd gebroed op de zuidpunt van het eiland, vervolgens in De Petten (den Hoorn), daarna in Ottersaat (Oudeschild) en afgelopen jaar in Ottersaat en het Wagejot (Oosterend), met nog een late extra vestiging in het nieuwe natuurgebied Utopia, ter hoogte van De Schorren. Dit jaar zitten alle vogels op Utopia en zijn de aantallen het hoogst van deze afgelopen 10 jaar: op de grond werden met behulp van een drone van het Vogelinformatiecentrum Texel circa 7600 broedende (?) vogels geteld.

Utopia op Texel is een ideale broedplek

In de week van het ringen schatte de beheerder van het terrein, Eric Menkveld, het aantal rondscharrelende en vliegende jongen op circa 8000, wat een bijzonder goed broedsucces zou betekenen voor deze kolonie. Utopia is dan ook zeer strategisch gelegen: op korte afstand tot de Noordzee, waar de ouders de vis voor de jongen moeten ophalen, maar bovendien binnendijks, dus veilig voor zomerstormen en hoog vloedwater, en op een Waddeneiland, dus veilig voor de vos. In het verleden hebben op de Schorren zelfs 15.000 paar gebroed dus wie weet hoe de situatie zich de komende jaren nog zal ontwikkelen.

Grote Sterns zijn eilandhoppers

Met de kolonie Grote Sterns op Griend gaat het minder goed. Een van de oorzaken kan de aantrekkingskracht van Texel zijn. Ringonderzoek heeft laten zien dat vogels van Zeeland tot Schotland op Texel neerstrijken en de vraag is dan ook of Texel naast een import-eiland onderhand ook een exportgebied voor Grote Sterns aan het worden is.

Grote Stern met kleurring gezien?

Geef waarnemingen door aan: Mardik Leopold (mardik.leopold@wur.nl). Je krijgt dan bericht terug, zo mogelijk ook over eerdere terugmeldingen van “jouw” vogel.

  - Updates teruggevonden Grote Sterns

  • 7 april 2017
   Eerste jonge 'gekleurringde' Grote Stern gespot op Texel
   Afgelopen donderdag 6 april is de eerste jonge Grote Stern van bijna drie jaar oud met een kleurring aangekomen in de kolonie ‘Wagejot’ (onder beheer bij Natuurmonumenten) op Texel. Dit jong heeft bij de geboorte een kleurring om zijn pootje gekregen zodat Wageningen Marine Research de vogel kan herkennen en het gedrag kan monitoren. Lees hier het verslag van onze onderzoeker Mardik Leopold!
   Lees meer
  • 16 juni 2015
   Poep laat zien wat Grote Sterns eten
   De Grote Sterns op Utopia (Texel) worden nauwkeurig gevolgd door de onderzoekers van IMARES. Dit jaar wordt er op basis van uitwerpselen gekeken welke vissoorten de vogels eten.
   Lees meer
  • 11 juni 2015
   “Bonte” grote stern uit Zuid-Holland racet naar Texel
   Kleurringen zijn op afstand af te lezen, maar nog veel opvallender zijn vogels die voor onderzoek zijn geverfd. Allerlei kleuren worden hiervoor gebruikt, waaronder zilvernitraat, dat in tegenstelling tot wat deze naam doet vermoeden, de veren bruin kleurt. Op 26 mei 2015 werd op de Scheelhoekeilanden (ZH) een grote stern op het nest gevangen en gekleurringd (Lime-N3T).
   Lees meer
  • 9 juni 2015
   Ringactie Grote Sterns: Na één jaar de balans opmaken
   Waar komen de grote sterns vandaan die op Texel broeden? En waar zijn de uitgevlogen Texelse jongen, die we in 2014 hebben gekleurringd, heen gegaan? Een eerste tussenbalans.
   Lees meer
  • 2 juni 2015
   Juveniel Grote Stern terug op Texel?
   Bij het monitoren van de kolonie Grote Sterns op Utopia kwam in een flits een witte kleurring in beeld, aan de linkerpoot van een grote stern van een jaar oud. Eentje die vorig jaar was geringd dus... Zou het?
   Lees meer
  • 26 mei 2015
   Kuiken Grote Stern gespot: T66 in Picardie, Frankrijk
   T66 is gezien in Picardie, Frankrijk. Deze vogel was bij het ringen als kuiken van gemiddeld gewicht en is al eerder gezien, ook op de west-kust van Frankrijk (iets verder naar het zuiden), vermoedelijk op weg naar hun overwinteringsgebieden in Afrikaanse wateren.
   Lees meer
  • 30 oktober 2014
   Kuiken Grote Stern gespot: T66 op Omaha Beach, Frankrijk
   Het is ruim een maand stil geweest, maar er is nu weer een melding binnengekomen: T66 is gezien op Omaha Beach in Frankrijk. Deze vogel was bij het ringen als kuiken van gemiddeld gewicht. Lees meer
  • 30 augustus 2014
   Kuikens Grote Stern gespot: T10, T04 en T49 in Denemarken
   Drie door ons geringde vogels zijn gezien in Denemarken.
   Lees meer
  • 26 augustus 2014
   Kuiken Grote Stern gespot: T31 in Bretagne, Frankrijk
   T31 is gezien in Bretagne; van al “onze” geringde sterns is deze vogel het verst naar het zuidwesten teruggezien. Lees meer
  • 22 augustus 2014
   Kuiken Grote Stern gespot: T18 in Calvados, Frankrijk
   Er is een melding binnengekomen van nog een jonge Grote Stern (T18) in Frankrijk. Lees meer
  • 20 augustus 2014
   Kuikens Grote Stern teruggevonden na kleurringen: 1 dood, 34 levend
   Na de onlangs gehouden ring-actie van 88 Grote Stern kuikens op Texel, is er gisteren één dood teruggevonden. Dit kuiken was bij het ringen al de kleinste in gewicht en vleugellengte. Half augustus waren er 34 waarnemingen doorgeven van geringde kuikens die waren gezien, levend en wel. In dit onderzoek, waar vrijwilligers van IMARES, SOVON, NIOZ en Natuurmonumenten aan meewerken, wordt gekeken of de Grote Sterns in Utopia op Texel blijven, of zich elders zullen vestigen.
   Lees meer