Project

Koepel PPS Thema 1.7 Greenport logistiek

De samenhang in de projectenportfolio van de (sub)thema’s van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U) kan naar de mening van het Topteam en de beide TKI‘s verder versterkt worden door op de relevante thema’s/subthema’s van de T&U agenda Koepel-PPS’en te vormen.

Een koepel-PPS is een meerjarig programma, met een substantiële omvang aan projecten, en een tripartiet samengestelde governance, dus waar bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid een duidelijke rol in hebben. Een koepel-PPS heeft een langere scope (doel en aanpak) dan afzonderlijke projecten.

Binnen de totale portfolio van T&U fungeren al een aantal Koepel-PPS’en. Op het subthema Greenport logistiek, binnen het thema ‘Meer met Minder’, is dat nog niet het geval en wil de TU Board graag verkennen of:

  • het opzetten van een dergelijke koepel meerwaarde heeft,
  • of er bij het bedrijfsleven voldoende draagvlak voor is en bereidheid tot private inzet in kind of in cash,
  • wat op basis van een roadmap de belangrijkste kennis en innovatieoppgaven zijn.

Achtergrond

‘Meer met minder’ is bij uitstek het innovatiethema dat kansen en mogelijkheden biedt voor samenwerking met andere topsectoren, zoals Agro&Food, Energie, Logistiek en Water. Met deze topsectoren zijn op programma- en projectniveau al contacten gelegd. Bij het subthema Greenportlogistiek draait de onderzoekscomponent om ketenregie. Uiteraard zijn voor een betrouwbare logistiek en goede bereikbaarheid een goede infrastructuur en voldoende fysieke faciliteiten ook belangrijke randvoorwaarden.

De ambities voor Greenport Logistiek zijn:

  • Nederlandse groenproducten (groenten, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen) worden anno 2020 zowel in Nederland als daarbuiten maximaal efficiënt en duurzaam vervoerd
  • Het Nederlandse bedrijfsleven behoort daarin wereldwijd tot de koplopers
  • Het streven is om de CO2-footprint voor importproducten met 30% terug te brengen
  • Beperking van het aantal vrachtwagenkilometers gecombineerd met een grotere actieradius met betrekking tot de brongebieden (sourcing) en afzetgebieden

Resultaten