Kunstmatige intelligentie voor grotere veerkracht van varkens (CuRly Pig TAIL)

Project

Kunstmatige intelligentie voor grotere veerkracht van varkens (CuRly Pig TAIL)

Met de huidige kennis blijkt staartbijten in de praktijk moeilijk geheel te voorkomen. Staartbijten is een teken van verminderd welzijn, waar verschillende risicofactoren als gezondheid en klimaat aan ten grondslag kunnen liggen.

Hulpmiddelen ontbreken vooralsnog om dit in een vroeg stadium te zien aankomen en tijdig in te grijpen. Het project CuRly Pig TAIL (Creating Resilience in Pigs Through Artificial Intelligence) komt hieraan tegemoet. Daarvoor ontwikkelt het project een vooruitstrevend automatisch monitoringssysteem voor de veerkracht van varkens. Gekrulde staarten zijn daarvan een goed teken. Intacte varkensstaarten worden algemeen gezien als vlag voor een gezonde, zorgvuldige en draagkrachtige varkenshouderij.

20180123 approach_03.png

Aanpak: groepsobservatie + dierobservatie = gezondheidsstatus

CuRly Pig TAIL wil een geautomatiseerd monitoringssysteem ontwikkelen dat varkenshouders in staat stelt om vroegtijdig potentiƫle gedragsproblemen en de individuele gezondheidsproblemen van varkens dag en nacht te signaleren.

De te ontwikkelen methode bestaat uit drie onderdelen:

  1. Monitoring van de groepsdynamiek door gebruik van videobeelden
  2. Beoordelen van individuele gezondheidskenmerken met videobeelden
  3. Combineren van de onderdelen 1 en 2 en externe signalen.

Kijk voor een uitgebreide projectbeschrijving op de Engelstalige projectpagina.

20180123 heat_map_pigs_flow.png