Project

KvB-2014 029 Antibioticawijzer

Antibioticagebruik in de veehouderij staat volop in de politieke belangstelling. De rundvee-, varkens- en pluimveesector zijn verplicht hun gebruik centraal te registreren. De SDA signaleert op sectorniveau het gebruik. De “kleine sectoren” als konijnenhouderij en geiten- en schapenhouderij hebben deze verplichte centrale registratie nog niet. Inzicht in dit gebruik door het ministerie van EZ is wel gewenst om te kunnen besluiten of aanvullend beleid voor deze sectoren nodig is.


Het doel van deze opdracht is om inzicht te krijgen in (de reductie van) het antibioticagebruik in de konijnensector. Ook kan de Antibioticawijzer gebruikt worden bij het bewustwordingsproces rond het antibioticagebruik bij de individuele konijnenhouders.


Publicaties