Project

Kwaliteitsplan voor de basisadministratie buitengebied

Beschrijving van de relevante kwaliteitsaspecten die nodig zijn om de kwaliteit van de Basisadministratie Buitengebied een beeld te brengen.

Doel van de opdracht was het beschrijven van de kwaliteitsaspecten van de Basisadministratie Buitengebied om een beeld van de kwaliteit van de Basisadministratie Buitengebied te geven. Daarnaast zal een aanpak worden beschreven om een kwaliteitsborging te realiseren van een betrouwbare, integere en actuele basisadministratie.

Ten tijde van het uitvoeren van het onderzoek is er nog geen volledige Basisadministratie Buitengebied aanwezig. Er is een pilot uitgevoerd en tijdens die pilot is een datastructuur opgesteld voor de basisadministratie en is een gedeelte van de basisadministratie gerealiseerd (wel alle locaties, maar niet alle gewenste objecten en attributen). Het heeft voor- en nadelen om in dit stadium al over een kwaliteitsplan na te denken. Het voordeel is dat het kwaliteitsplan mogelijk aanleiding geeft tot een andere implementatie die de kwaliteit ten goede komt. Een nadeel is dat sommige kwaliteitsprincipes nog niet uitgewerkt kunnen worden in concrete criteria of een software testsuite, omdat bijvoorbeeld nog niet bekend is welke software gebruikt zal gaan worden en welke topologische regels deze software hanteert.

In de kwaliteitsbeschrijving zijn voor de Basisadministratie Buitengebied de zes belangrijkste kwaliteitsprincipes beschreven en per kwaliteitsprincipe zijn zo mogelijk data kwaliteitsmetingen vastgesteld en een bijbehorende grenswaarde.