Project

Kwaliteitsteam agro en food Overijssel

Wageningen Livestock Research draagt bij aan de kwaliteitsimpuls van agrariërs in de provincie Overijssel. Boeren en anderen kunnen het kwaliteitsteam inschakelen bij uitbreidingsplannen waarbij een impuls voor de ruimtelijke- en sociale kwaliteit en duurzaamheid gevraagd wordt.

Het kwaliteitsteam agro en food

Het kwaliteitsteam ondersteunt agrarische ondernemers, overheden of omwonenden bij grootschalige uitbreiding of nieuwvestiging van agrarische bedrijven in Overijssel. Doel is het stimuleren van een kwaliteitsimpuls voor de ruimtelijke kwaliteit, de sociale kwaliteit en duurzaamheid van bedrijf en omgeving. Het streven is goede uitbreidingsplannen en een goed planvormingsproces voor zowel de bedrijven, de gemeente als omwonenden.

Ondernemers, gemeente en bewoners

Bij agrarische bedrijfsuitbreiding of nieuw-vestiging in de provincie Overijssel is kwaliteitswinst op het gebied van duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit verplicht. Het kwaliteitsteam werkt op verzoek van ondernemers, gemeenten of omwonenden. Ieder van deze partijen kan het team inschakelen.

Richtlijn Kwaliteitsimpuls agro en food

Leidraad voor het werk van het kwaliteitsteam is de Kwaliteitsimpuls agro en food van de provincie Overijssel, vastgesteld als onderdeel van de Omgevingsvisie- en verordeningin april 2017. De Kwaliteitsimpuls agro en food richt zich specifiek op verduurzaming van de categorie bedrijven die grootschalig wil uitbreiden of nieuwvestigen.

Onafhankelijk en deskundig

Het kwaliteitsteam bestaat uit vier leden, met expertise op verschillende velden zoals bedrijfsstrategie en ondernemerschap, vee-houderijsystemen, duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling, communicatie en verbinding. Het kwaliteitsteam ondersteunt vanuit een onafhankelijke positie. De feitelijke beoor-deling van plan en aanvraag vinden plaats door de betreffende gemeente.

Werkwijze kwaliteitsteam

Bij ieder verzoek voor de inzet van het kwaliteitsteam volgt een telefonische intake om de aanpak en inzet van het kwaliteitsteam te bepalen. Iedere aanvraag wordt door twee mensen van het kwaliteitsteam behandeld. Het kwaliteitsteam gaat reflecterend in gesprek met de aanvrager en zo nodig andere betrokkenen en bekijkt de aanvraag op aspecten van de kwaliteitsimpuls:  ruimtelijke kwaliteit, sociale kwaliteit en duurzaamheid. Op basis van de analyse doet het kwaliteits-team aanwijzingen voor het invullen van de kwaliteitsimpuls.

Planvormingsadvies en planadvies

Het kwaliteitsteam onderscheidt twee vormen van advies en reflectie:

Het planvormingsadvies

Reflectie van het kwaliteitsteam in de oriëntatiefase op een eerste concept of idee van de ondernemer. In dit advies zal het kwaliteitsteam aanwijzingen geven over aan-pak van het plan en de planvorming, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Het planadvies

Advies op basis van een concreet, al meer uitgewerkt plan en planaanvraag. Het kwaliteitsteam zal dan ook meer concreet feedback en advies geven op de inhoud van het plan, de mogelijkheden voor kwaliteitsimpuls en aanpak van het proces met omgeving en betrokkenen.