Project

Kwantitatieve eiwit detectie en identificatie

In Nederland en Europa wordt veel onderzoek gedaan naar de veiligheid en kwaliteit van ons voedsel. Het Instituut voor Voedselveiligheid (RIKILT) speelt binnen dit veld een belangrijke rol. Door moderne productiemethoden en beter inzicht in de bereiding van allerlei voedselproducten is er de noodzaak ontstaan om gericht eiwitten in allerlei voedsel en gerelateerde producten te meten.

Doel van dit onderzoek

  • Opzetten en implementeren van targeted proteomics technieken die nodig zijn om eiwitten in diverse (voedselgerelateerde) matrices aan te tonen.
  • Kwantificering van eiwitten met massaspectrometrie.
  • Onderzoeken binnen welke werkvelden de technieken toegepast kunnen worden.

Werkwijze

De focus van het project is gericht op de implementatie van targeted proteomics en de bijbehorende monster clean-up en concentratietechnieken. Als eerste zal de kennis met betrekking tot targeted proteomics worden uitgebreid en geïmplementeerd. Dit jaar zullen de geïmplementeerde technieken toegepast worden op o.a. het werkveld van de allergeendetectie. Allergische reacties worden vaak geïnitieerd door eiwitten die aanwezig zijn in levensmiddelen. Hoewel er steeds meer screeningsmethoden beschikbaar komen voor de detectie van allergenen in voeding, zijn er nog geen goede bevestigingsmethoden voorhanden. Daarnaast zal er een businessplan worden opgesteld om in kaart te brengen op welke werkvelden het RIKILT zich de komende jaren (samen met (externe) partners) zal richten.

Resultaten

Voor het RIKILT is het essentieel om actief betrokken te blijven bij nieuwe ontwikkelingen omtrent voedselveiligheid. Kwantitatieve eiwitdetectie en identificatie is een veel belovende, en in sommige velden al bewezen, techniek die ook binnen het veld van voedselveiligheid zijn toepassing kan vinden.

De resultaten zullen omvatten:

  • Publicatie  van selectiecriteria voor de identificatie van eiwitten met LC-MS/MS t.b.v. kwantitatief bevestigingsonderzoek
  • Operationele (gevalideerde) methode voor de detectie van allergenen
  • Publicatie van validatiestudie voor detectie van allergenen
  • Identificatie van veelbelovende verwante toepassingsgebieden

Publicaties