Project

Laag pathogene aviaire influenza introducties ruimtelijke analyses

Voor het onderzoek naar de risicovolle periode voor introductie van LPAI op uitloop bedrijven (WOT-O onderzoeksvoorstel 2015-2016) zullen complete eieren bewaard worden tot maximaal 6 maanden na de verzameldatum. Van AI positieve uitloop bedrijven worden de eieren terug gezocht over de periode voordat het bedrijf positief werd getest in de monitoring, “early warning” of verdenkingen diagnostiek. Alle eieren van een periode van 3 maanden (vanaf de laatste negatieve bloedmonstername) worden onderzocht; dit is maximaal 2 keer 30 eieren. Voordat dit onderzoek uitgevoerd kan worden, zal er d.m.v. een pilot onderzoek bepaald worden of antilichamen in de dooier stabiel blijven gedurende de bewaartermijn van in ieder geval 3 maanden.

In deze pilot wordt bepaald of antilichamen in de dooier stabiel blijven gedurende de bewaartermijn van in ieder geval 3 maanden. Er zijn in totaal 420 eieren aangekocht voor dit onderzoek. Elke maand wordt in 1/6 deel van de eieren (70) antilichaam titers getest. Als de gemiddelde titers gelijk blijven gedurende bewaartermijn van in ieder geval 3 maanden dan is de methode met opslag van eieren geschikt om het beschreven onderzoek uit te voeren.

Publicaties