Project

'Land Use Policy' optimalisatie in Vietnam

Door een grote economische groei, een open economie waardoor rekening gehouden moet worden met beleid uit het buitenland en doordat het verwacht wordt dat dit land zwaar getroffen zal worden door de gevolgen van klimaatverandering is het belangrijk dat Vietnam haar grondgebruik aanpast en meer koppelt aan het mondiale niveau.

Het doel van dit project is Vietnam te ondersteunen bij de implementatie van programma’s en beleid zoals REDD++, klimaat slimme landbouw en plattelandsontwikkeling en werkgelegenheid door het versterken van meerdere doelen voor het gebruik van land.

Aanpak en tijdspad:

Een kennis infrastructuur platform wordt ontwikkeld die voorziet in 1) een plek om beleidsmakers, onderzoekers, niet gouvernementele organisaties (NGO’s), donoren en andere stakeholders  samen te brengen om doelen voor het landgebruik in Vietnam te definiëren en 2) de infrastructuur (data, scenario’s, modellen, instrumenten) om de ontwikkeling van  een geoptimaliseerd grondbeleid mogelijk te maken. Modellen en data uit verschillende hoeken worden hier gecombineerd.

Resultaten

Het beoogde resultaat is dat door deze samenwerkingen een bijdrage wordt geleverd aan beter economisch-, milieu- en klimaat veranderingsbeleid in Vietnam. Het onderzoek zal leiden tot meer geavanceerde  macro-economische en GIS modellen, en de interactie tussen deze modellen kan gebruikt worden voor soortgelijke projecten in andere landen.