Project

Lange-termijnonderzoek ecosysteem Waddenzee (WALTER)

WaLTER ‘Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research’ is een initiatief van een aantal instituten en organisaties die meerjarige metingen en onderzoek in de Waddenzee uitvoeren. WaLTER wordt gefinancierd door het Waddenfonds. Doel van het project is de ontwikkeling van een geïntegreerd meetnetwerk voor de belangrijke thema’s die in de Waddenzee spelen zoals zeespiegelstijging, visserijbeleid en effecten van grote infrastructurele veranderingen. Hierbij is er ook aandacht voor de vraag hoe het meetnetwerk georganiseerd kan worden zodat het maximaal bruikbaar is voor actuele beslissingen en hoe een zo zuiver mogelijke interpretatie van gegevens gestimuleerd kan worden. Bovendien zal een dataportaal ontwikkeld worden dat bestaande lange-termijn data ontsluit.

Het project WaLTER (Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research) is een initiatief van een aantal instituten en organisaties die meerjarige metingen en onderzoek in de Waddenzee uitvoeren. WaLTER wordt gefinancierd door het Waddenfonds.

Doel van dit project is de ontwikkeling van een geïntegreerd meetnetwerk voor belangrijke thema’s in de Waddenzee, zoals zeespiegelstijging, visserijbeleid en effecten van grote infrastructurele veranderingen. Het uiteindelijke doel is een beter begrip van het functioneren van het ecosysteem in samenhang met menselijk medegebruik in de Wadden.

In dit onderdeel van WaLTER (werkpakket 5) gaat het om de definitie en opzet van een meetnet voor menselijk medegebruik in het Waddengebied. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen meetverplichtingen volgend uit wet- en regelgeving met wetenschappelijke behoeften aan precisie en betrouwbaarheid. Verder wordt met bestaande ecosysteemmodellen de gevoeligheid van het systeem voor externe veranderingen vastgesteld.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn:

  • Begeleiding post-doc Wageningen Universiteit.
  • Projectmanagement en bijwonen diverse overleggen, workshops en symposia.
  • Schrijven artikel(en) en leveren input voor website www.walterproject.nl.
  • Onderzoek Waddenzee, opstellen monitoringsprogramma en uitwerken data-analyse voor de beoordeling van menselijk medegebruik van de natuur in de Waddenzee.

Resultaten

Resultaten zijn;

  • Definitie en opzet van een onderzoeks- en meetprogramma voor ecologie en menselijk medegebruik in het Waddengebied.
  • Methode voor data-analyse voor een integraal beoordelingssysteem van menselijk medegebruik op de natuur van de Waddenzee.
  • Bijdragen aan wetenschappelijke symposia en (peer-reviewed) artikelen, titels en data nog onbekend.

Publicaties