Project

Leeftijdsbepaling van vis

Het bepalen van de leeftijd van vis een expertise die onderhoud en (internationale) kalibratie vereist. De wettelijke onderzoekstaken (WOT-)projecten, waarin leeftijdsbepalingen worden uitgevoerd, financieren níet het onderhoud en de kalibratie van de kennis. Daarom is hiervoor KB-WOT financiering vereist.

Doelstelling

Kwaliteit handhaven van leeftijdsbepaling van vis. IMARES moet in het kader van de wettelijke onderzoekstaken (WOT) kennis over leeftijdsbepaling van vis handhaven. Bovendien is bijna alle onderzoek naar vispopulaties leeftijdsgebaseerd.

Plan van aanpak

De drie volgende activiteiten zijn essentieel voor het onderhouden van de expertise leeftijdsbepaling van vis:
  • Internationale kalibratie van gegevens door deelnemen aan internationale uitwisselingen en workshops (griet, tarbot, tong, schar, sprot, haring, makreel; WKARBLUE*, WKARNARC2)
  • Trainen van nieuwe leeftijdsbepalers (vier trainees voor zeven visspecies)
  • Ontwikkelen en implementeren van (inter)nationale kwaliteitsprocedures

Resultaten

ICES-rapporten

Nota's