Project

Leren van Natuur- en Landschapsconcepten voor regulier

Dit project onderzoekt verdienmodellen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, zowel in de concept- als in de uitvoeringsfase. Daarbij wordt onder meer gekeken naar ‘nested markets’ als aparte ‘brands’, maar ook als ontwikkelingsrichting binnen bestaande ketens.

Doelstellingen project

Dit project onderzoekt verdienmodellen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, zowel in de concept- als in de uitvoeringsfase. Daarbij wordt onder meer gekeken naar ‘nested markets’  als aparte ‘brands’, maar ook als ontwikkelingsrichting binnen bestaande ketens.

Aan de hand van concrete voorbeelden schetsen van de leerervaringen van product- en gebiedsbranding in combinatie met natuur- en landschapsbeheer. Wat zijn de do’s en don’ts van financiering van natuur- en landschapsbeheer via het vermarkten/verbijzonderen van producten en diensten.

Resultaten

Rapport aan de hand van de analyse van een groot aantal verschillende casussen in de praktijk.

Publicaties